1. metabolit

  metabolit, ämnesomsättningsprodukt, dvs. ämne som uppstått genom en kemisk reaktion i kroppen.
 2. metabolisk

  metabolisk, sammanhängande med ämnesomsättning (metabolism).
 3. syra–basreglering

  syra–basreglering, sammanfattande benämning på de normala och sjukliga processer som påverkar kroppsvätskornas surhetsgrad (pH).
 4. cytokiner

  cytokiner, proteiner som bl.a. bildas vid infektion och immunisering och fungerar som signalsubstanser mellan olika celler.

 5. energibalans

  energibalans, term som används inom exempelvis fysiologi och som betecknar den praktiska tillämpningen av termodynamikens första huvudsats.
 6. hypermetabolism

  hypermetabolism, ökad ämnesomsättning i kroppen.
 7. CAM-växt

  CAM-växt, växt med s.k. crassulacean acid metabolism, crassulacémetabolism, dvs. ett metaboliskt och fysiologiskt system som gör det möjligt för växten att utföra fotosyntes om dagen men ta upp koldioxid om natten.
 8. rakit

  rakit, rakitis, tidigare kallad engelska sjukan, sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen.
 9. jäsning

  jäsning, förjäsning, energigivande omvandling av ett organiskt ämne som ersättning för den syreberoende cellandningen hos många bakterier och några jästsvampar i syrefria miljöer.
 10. farmakokinetik

  farmakokinetik, en inom farmakologin använd term för studiet av hur läkemedlens koncentrationer i organismen förändras under tidsförloppet från tillförsel till slutlig elimination.