1. arbetsfysiologi

  arbetsfysiologi, läran om kroppens anpassning till kroppsarbete och de fysiologiska reaktionerna därvid.
 2. ribozymer

  ribozymer , RNA-enzymer, biologiska katalysatorer vars aktiva del utgörs av RNA, ribonukleinsyra.
 3. cytokromer

  cytokromer, en stor grupp rödbruna proteiner som innehåller en eller flera hemgrupper och som finns i de flesta organismer, där de deltar i redoxreaktioner.
 4. Peter J. Ratcliffe

  Ratcliffe, Sir Peter John, född 1954, brittisk läkare och njurforskare, Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 2019.

 5. hypermetabolism

  hypermetabolism, ökad ämnesomsättning i kroppen.
 6. biotransformation

  biotransformation, biologisk omvandling, kemisk förändring i kroppen av naturligt förekommande eller utifrån tillförda ämnen.
 7. mjölksyrajäsning

  mjölksyrajäsning, mjölksyrabakteriernas metabolism på socker.
 8. metabolisk

  metabolisk, sammanhängande med ämnesomsättning (metabolism).
 9. Vincent du Vigneaud

  du Vigneaud, Vincent, 1901–78, amerikansk biokemist, professor vid Cornell University Medical College, New York, 1938–67 och vid Cornell University, Ithaca, 1967–75.
 10. OH-radikalen

  OH-radikalen, hydroxylradikalen , radikal som exempelvis bildas vid homolytisk dissociation av H 2O (vatten).