1. George de Hevesy

  de Hevesy, George, 1885–1966, ungersk-svensk fysiker och kemist.
 2. hypoxi

  hypoxi, syrebrist.
 3. pediatrik

  pediatrik, medicinskt kunskapsområde som omfattar sjukdomar och hälsobetingelser hos barn och under adolescensen, samt i vissa avseenden även hos foster under tiden närmast före födelsen ( prenatal pediatrik).
 4. ämnesomsättningsrubbningar

  ämnesomsättningsrubbningar, metaboliska störningar, samlingsbenämning på sjukdomar orsakade av störningar i ett eller flera steg i ämnesomsättningen (metabolismen).
 5. naturproduktkemi

  naturproduktkemi, den del av den organiska kemin som behandlar vissa i naturen förekommande föreningars kemi.
 6. piperonylbutoxid

  piperonylbutoxid, ämne som ökar effektiviteten och varaktigheten hos bekämpningsmedel som pyretrin och rotenon genom att hämma metabolismen av dessa ämnen i djur.
 7. flavoproteiner

  flavoproteiner, proteiner som innehåller flavinnukleotiderna FMN och FAD.
 8. karboxylaser

  karboxylaser, enzymer som katalyserar addition av koldioxid till olika föreningar i cellen.
 9. metabolisterna

  metabolisterna, japansk arkitektgrupp, grundad 1960 av arkitekterna Kiyonori Kikutake ( född 1928) och Kisho Kurokawa samt journalisten Noboru Kawazoe ( född 1926).
 10. resoriblett

  resoriblett, tablett (läkemedel) som inte skall sväljas utan hållas kvar i munnen, t.ex. under tungan, tills den lösts upp.