1. Gösta Ehrensvärd

  Ehrensvärd, Gösta, 1910–80, greve, biokemist, professor i biokemi vid Lunds universitet 1956–74; jämför släktartikel Ehrensvärd.
 2. djur

  djur, Animalia, ett rike organismer som lever av att äta andra, levande eller döda, organismer.
 3. träning

  träning, inom idrott aktivitet som syftar till att öka den fysiska prestationsförmågan.

 4. fysikalisk gäle

  fysikalisk gäle, mekanism för syreupptagning hos vattenlevande insekter och spindlar.
 5. konditionsträning

  konditionsträning är träning där man använder stora muskelgrupper, till exempel benmusklerna, under längre tid så att hjärtat slår betydligt snabbare än vanligt.

 6. crassulacémetabolism

  crassulacémetabolism, CAM, metaboliskt mönster hos ökenväxter och en del klippväxter med åtminstone tidvis liten tillgång till vatten.
 7. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 8. diabetes

  diabetes, egentligen diabetes mellitus, sockersjuka, vanlig kronisk ämnesomsättningssjukdom där grundproblemet är att kroppen bildar otillräckligt med insulin eller att insulinet inte har tillräcklig effekt (insulinresistens) eller en kombination av dessa störningar.

 9. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.

 10. cellandning

  cellandning, inre andning, de processer som leder till att för cellen användbar energi blir tillgänglig under förbrukning av syre.