1. MP

  MP, tidigare mp, beteckning för Miljöpartiet de gröna.

 2. mp

  mp, förkortning för den musikaliska dynamiska beteckningen mezzopiano, halvsvagt.
 3. MP

  MP, förkortning för engelska Member of Parliament, medlem av parlamentet.
 4. regeringen

  regeringen är den högsta verkställande, eller styrande, myndigheten i Sverige.

 5. mezzopiano

  mezzopiano, musikterm, dynamisk beteckning, i notbilden förkortad mp.
 6. Planckmassan

  Planckmassan, m P, den massa som motsvarar en Comptonvåglängd (ħ/ m P c) lika med Planck-längden.
 7. kärnmagneton

  kärnmagneton , μ N, enhet för atomkärnans magnetiska moment.
 8. LP-skiva

  LP-skiva, engelska long play, grammofonskiva av vinylplast med 30 cm diameter, rotationshastighet på 33 1/ 3 varv/min och speltid om ca 20–30 min/sida.
 9. betmassa

  betmassa, biprodukt från sockerindustrin vilken, färsk eller ensilerad, används som foder till framför allt idisslare.
 10. Miljöpartiet de gröna

  Miljöpartiet de gröna, eller Miljöpartiet, är ett politiskt parti i Sverige.