1. dynamik

  dynamik är ett begrepp inom musiken.

 2. underhuset

  underhuset är en del av parlamentet i Storbritannien, alltså den brittiska riksdagen.
 3. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 4. Peter Eriksson

  Eriksson, Peter, född 1958, politiker (miljöpartist), språkrör (tillsammans med Maria Wetterstrand) för Miljöpartiet de gröna 2002–11, riksdagsledamot 1994–98 och 2002–14, ledamot av Europaparlamentet 2014–16, bostads- och digitaliseringsminister sedan 2016.

 5. Bohuslän

  Bohuslän, Sveriges västligaste landskap, beläget vid Skagerrak.

 6. Vänsterpartiet

  Vänsterpartiet, V, politiskt parti, grundat 1917 under namnet Sveriges socialdemokratiska vänsterparti i en utbrytning (egentligen uteslutning) från det socialdemokratiska partiet.

 7. fundamentalkonstant

  fundamentalkonstant, universalkonstant, konstant som representerar en fysikalisk storhet eller en kombination av sådana storheter som är universell, dvs. densamma i hela vårt universum och av grundläggande karaktär.
 8. Ulf Kristersson

  Kristersson, Ulf, född 1963, politiker (moderat), riksdagsledamot 1991–2000, socialförsäkringsminister 2010–14, Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson 2014–17 och partiledare sedan 2017.

 9. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 10. Västergötland

  Västergötland, landskap i Götaland.