1. Macoma

  Macoma, det vetenskapliga namnet på ett släkte musslor med två arter i Sverige, östersjömussla och M. calcarea.
 2. Macheke

  Macheke, stad i östra Zimbabwe; för belägenhet se landskarta Zimbabwe.
 3. maco

  maco, typ av bomull, se mako.
 4. Macroramphosus

  Macroramphosus, det vetenskapliga namnet på ett släkte morkullfiskar med en art, snäppfisk.
 5. maceral

  maceral, de mikroskopiska beståndsdelarna i bergarten kol.
 6. Macroramphosidae

  Macroramphosidae, det vetenskapliga namnet på familjen morkullfiskar.
 7. Macroscelides

  Macroscelides , det vetenskapliga namnet på ett släkte elefantnäbbmöss.
 8. Macuma

  Macuma, flod i östra Ecuador; för belägenhet se landskarta Ecuador.
 9. Maccus

  Maccus, en av de fyra stående typerna (narren) i det fornitaliska folklustspel som kallas atellanfars.
 10. Macapá

  Macapá, huvudstad i delstaten Amapá, Brasilien; 437 200 invånare (2013).