1. maojacka

  maojacka, benämning på den uniforms­liknande jacka, mörk, rak och enkel och knäppt i halsen, som var gängse vardagsplagg i Kina från revolutionen 1949 till 1980-talet.
 2. Ma Oftedal

  Oftedal, Ma, född 1954, prästvigd för Svenska kyrkan 1980.
 3. maoism

  maois´m subst. ~en ORDLED: mao-ism-en
  Svensk ordbok
 4. maoriska

  maoriska [-å´- el. -o´-] subst. ~n maoriskor ORDLED: maor-isk-an
  Svensk ordbok
 5. maori

  1maori [-å´- el. -o´-] subst. ~n ~er el. maorier [-å´- {el} -o´-] ~n, plur. ~ ORDLED: maor-in, maori-ern
  Svensk ordbok
 6. maori

  2maori [-å´- el. -o´-] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 7. maorisk

  maorisk [-å´- el. -o´-] adj. ~t ORDLED: maor-isk
  Svensk ordbok
 8. kulturrevolutionen

  kulturrevolutionen, officiellt den stora proletära kulturrevolutionen, den största maktkampen och ideologiska striden i det kinesiska kommunistpartiets historia.
 9. Fu Maoji

  Fu Maoji , 1911–88, kinesisk språkforskare.
 10. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.