1. gerillakrigföring

  gerillakrigföring (av spanska guerrilla, egentligen ’litet krig’, diminutivform av guerra ’krig’, ursprungligen ett germanskt ord), krigföring som avser att beröva motståndaren en etablerad kontroll över ett område, främst genom rörlig strid av talrika mindre förband, vilka under lång tid utför sabotage och eldöverfall.
 2. antidepressiva läkemedel

  antidepressiva läkemedel, antidepressiva, tymoleptika, läkemedel som har stämningshöjande effekt och används vid depression samt vid vissa andra psykiska störningar.
 3. kinesisk tideräkning

  kinesisk tideräkning, tideräkning i Kina med mycket gamla anor som fortfarande lever kvar.
 4. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 5. Dazhai

  Dazhai, Tachai, berömd kinesisk produktionsbrigad (del av en folkkommun) i provinsen Shanxi.
 6. Sun Zi

  Sun Zi, Sun Tzu, ca 500 f.Kr., enligt traditionen kinesisk strateg och författare till Krigskonsten (svensk översättning 1989: Sun Tzu, Krigskonsten – 383 maximer om att segra och besegra).
 7. fyras gäng

  fyras gäng, egentligen de fyras gäng, officiellt öknamn för vissa vid slutet av kulturrevolutionen utrensade ledare för den radikala vänstern inom Kinas kommunistparti.
 8. Changsha

  Changsha, Chang-sha, huvudstad i provinsen Hunan, mellersta Kina; 3,4 miljoner invånare (2010).

 9. antagonistisk motsättning

  antagonistisk motsättning, beteckning inom den marxism som utvecklats i Sovjetunionen och Kina för en oförsonlig motsättning i samhället.
 10. Lin Biao

  Lin Biao, äldre translitterering Lin Piao, 1906–71, kinesisk militär och politiker.