1. Shanghai World Financial Center

  Shanghai World Financial Center, SWFC, skyskrapa i Shanghai, Kina, uppförd 1997–2008.
 2. monoaminoxidashämmare

  monoaminoxidashämmare, MAO-hämmare , läkemedel ( moklobemid) som hämmar enzymet monoaminoxidas.
 3. Chiang Ch’ing

  Chiang Ch’ing, Mao Zedongs hustru, en i de fyras gäng, se Jiang Qing.
 4. befrielserörelse

  befrielserörelse, politisk rörelse med syfte att göra en förtryckt folkgrupp fri från främmande härskare, t.ex. en ockupationsmakt, en imperiestat eller en kolonialmakt.

 5. Zhu De

  Zhu De, 1886–1976, kinesisk militär, marskalk 1955, och politiker.
 6. Jiang Qing

  Jiang Qing, 1914–91, kinesisk politiker, ledargestalt i ”de fyras gäng”.
 7. monoaminoxidas

  monoaminoxidas, MAO, enzym i vissa nerver vilket genom oxidation inaktiverar monoaminer, vilka bildats som signalämnen i dessa nerver.
 8. Peng Dehuai

  Peng Dehuai, 1898–1974, kinesisk militär och politiker.

 9. Liu Shaoqi

  Liu Shaoqi (äldre translitterering Liu Shao-chi), 1898–1969, kinesisk politiker, president 1959–68.

 10. Jinggangshan

  Jinggangshan , berg, ca 1 000 m. ö.h., belägna vid provinsgränsen mellan Hunan och Jiangxi i Kina.