1. monoaminoxidashämmare

  monoaminoxidashämmare, MAO-hämmare , läkemedel ( moklobemid) som hämmar enzymet monoaminoxidas.
 2. Chiang Ch’ing

  Chiang Ch’ing, Mao Zedongs hustru, en i de fyras gäng, se Jiang Qing.
 3. Zhu De

  Zhu De, 1886–1976, kinesisk militär, marskalk 1955, och politiker.
 4. Peng Dehuai

  Peng Dehuai, 1898–1974, kinesisk militär och politiker.

 5. Jinggangshan

  Jinggangshan , berg, ca 1 000 m. ö.h., belägna vid provinsgränsen mellan Hunan och Jiangxi i Kina.
 6. pinyin

  pinyin är ett så kallat transkriptionssystem som används för att skriva kinesiska med bokstäver i stället för med tecken.
 7. Edgar Snow

  Snow, Edgar, 1905–72, amerikansk journalist.
 8. comprador

  comprador, handelsman beroende av utländska intressen.
 9. Dazhai

  Dazhai, Tachai, berömd kinesisk produktionsbrigad (del av en folkkommun) i provinsen Shanxi.
 10. Mahón

  Mahón, katalanska Maó, huvudort på ön Menorca, Spanien; 28 800 invånare (2009).