1. kulturrevolutionen

  kulturrevolutionen, officiellt den stora proletära kulturrevolutionen, den största maktkampen och ideologiska striden i det kinesiska kommunistpartiets historia.
 2. maojacka

  maojacka, benämning på den uniforms­liknande jacka, mörk, rak och enkel och knäppt i halsen, som var gängse vardagsplagg i Kina från revolutionen 1949 till 1980-talet.
 3. Maoming

  Maoming, stad i södra Kina; för belägenhet se landskarta Kina.
 4. dopamin

  dopamin, 3,4-dihydroxifenyletylamin, katekolamin som fungerar som signalsubstans i nervsystemet hos flertalet djurarter och hos människan.

 5. Kinas kommunistiska parti

  Kinas kommunistiska parti, KKP, det styrande partiet i folkrepubliken Kina sedan 1949.

 6. gerillakrigföring

  gerillakrigföring, krigföring som avser att beröva motståndaren en etablerad kontroll över ett område, främst genom rörlig strid av talrika mindre förband, vilka under lång tid utför sabotage och eldöverfall.

 7. stora språnget

  stora språnget, ekonomisk-politisk kampanj i Kina 1958.
 8. långa marschen

  långa marschen, den drygt tusen mil långa förflyttning från Jiangxi till Shaanxi som genomfördes av det kinesiska kommunistpartiet (KKP) mellan 16 oktober 1934 och 19 oktober 1935.

 9. Fu Maoji

  Fu Maoji , 1911–88, kinesisk språkforskare.
 10. strategi

  strategi, läran om användningen av militära och andra maktmedel för att i kamp med en motståndare nå politiska mål, såväl krigsmål som andra mål såsom att bevara fred, upprätthålla neutralitet och att ändra eller bevara maktförhållanden.