1. Jiang Qing

  Jiang Qing, 1914–91, kinesisk politiker, ledargestalt i ”de fyras gäng”.
 2. Shanghai Tower

  Shanghai Tower, Kinas högsta byggnad och en av världens högsta skyskrapor, belägen i Shanghai och uppförd 2008–15.
 3. rödgardister

  rödgardister, benämning på den stora mängd organiserade ungdomar i Kina som under kulturrevolutionen stödde Mao Zedong i kampen mot hans rivaler i kommunistpartiets ledning.
 4. monoaminoxidas

  monoaminoxidas, MAO, enzym i vissa nerver vilket genom oxidation inaktiverar monoaminer, vilka bildats som signalämnen i dessa nerver.
 5. Don DeLillo

  DeLillo, Don, född 1936, amerikansk författare.
 6. Liu Shaoqi

  Liu Shaoqi (äldre translitterering Liu Shao-chi), 1898–1969, kinesisk politiker, president 1959–68.

 7. befrielserörelse

  befrielserörelse, politisk rörelse med syfte att göra en förtryckt folkgrupp fri från främmande härskare, t.ex. en ockupationsmakt, en imperiestat eller en kolonialmakt.

 8. Zhang Chunqiao

  Zhang Chunqiao, 1917–2005, kinesisk politiker, en av de fyras gäng.
 9. Zhou Enlai

  Zhou Enlai, Chou En-Lai, 1898–1976, kinesisk politiker, Folkrepubliken Kinas premiärminister 1949–76.
 10. Marxist-leninistiska kampförbundet

  Marxist-leninistiska kampförbundet, MLK, politisk sammanslutning, bildad 1970 till följd av växande motsättningar inom Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK) och Vänsterns Ungdomsförbund (VUF) i bl.a. synen på förhållandet mellan Sovjetunionens och Kinas kommunistiska partier.