1. antagonistisk motsättning

  antagonistisk motsättning, beteckning inom den marxism som utvecklats i Sovjetunionen och Kina för en oförsonlig motsättning i samhället.
 2. monoaminoxidashämmare

  monoaminoxidashämmare, MAO-hämmare , läkemedel ( moklobemid) som hämmar enzymet monoaminoxidas.
 3. Chiang Ch’ing

  Chiang Ch’ing, Mao Zedongs hustru, en i de fyras gäng, se Jiang Qing.
 4. Zhu De

  Zhu De, 1886–1976, kinesisk militär, marskalk 1955, och politiker.
 5. rödgardister

  rödgardister, benämning på den stora mängd organiserade ungdomar i Kina som under kulturrevolutionen stödde Mao Zedong i kampen mot hans rivaler i kommunistpartiets ledning.
 6. Peng Dehuai

  Peng Dehuai, 1898–1974, kinesisk militär och politiker.

 7. Jinggangshan

  Jinggangshan , berg, ca 1 000 m. ö.h., belägna vid provinsgränsen mellan Hunan och Jiangxi i Kina.
 8. Edgar Snow

  Snow, Edgar, 1905–72, amerikansk journalist.
 9. comprador

  comprador, handelsman beroende av utländska intressen.
 10. Dazhai

  Dazhai, Tachai, berömd kinesisk produktionsbrigad (del av en folkkommun) i provinsen Shanxi.