1. ört

    ört, fanerogam (fröväxt) som inte alls eller endast obetydligt är förvedad.
  2. fiskar

    fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.