1. informationsvetenskap

  informationsvetenskap, brett vetenskapligt område knutet till studier av information, samt behandling av sådan i form av data.
 2. elektronisk post

  elektronisk post, e-mail, mejl, system för sändning av meddelanden mellan datoranvändare, se e-post.
 3. e-mail

  e-mail, mejl, system för sändning av meddelanden mellan datoranvändare, se e-post.
 4. I-mode

  I-mode, japansk mobiltelefonitjänst för internet med stort genomslag i hemlandet.

 5. fildelning

  fildelning, utbyte av filer mellan datornätanvändare med hjälp av fildelningsprogram.
 6. e-mail

  e-mail [i´mejl] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: e--mail-et
  Svensk ordbok