1. mentalitetshistoria

  mentalitetshistoria, genre inom historieskrivningen som synliggör de mer eller mindre oartikulerade tankemönstren hos grupper av människor.
 2. mening

  mening, begrepp med många inbördes besläktade användningar som varit föremål för filosofisk reflexion.
 3. meningsteori

  meningsteori, en gren av språkfilosofin vars ämne är meningen hos språkliga uttryck.
 4. menopaus

  menopaus, den sista menstruationen i en kvinnas liv.
 5. mennoniter

  mennoniter, medlemmar av en protestantisk, pacifistisk församlingsrörelse som utgår från 1500-talets anabaptism.
 6. mentalisering

  mentalisering, inom psykologin en generell förmåga att uppmärksamma och göra sig medveten om det psykiska och mentala livet, att i djup bemärkelse kunna förstå sitt eget och andras medvetande.
 7. mendikantordnar

  mendikantordnar, tiggarordnar, ordnar som uppkom under 1200-talet (Franciskan-, Dominikan- och Karmelitorden samt Augustineremiternas orden).
 8. Mensa

  Mensa, internationell förening för personer med dokumenterat hög intelligens.
 9. menstruationscykel

  menstruationscykel, tidsintervall mellan två menstruationsblödningar räknat från första dagen av en menstruation till första dagen av den nästkommande.
 10. menapiumkalltiden

  menapiumkalltiden, äldre europeisk istid eller kalltid, främst urskild på grundval av stratigrafiska undersökningar i Nederländerna.