1. Mendoza

  Mendoza, stad i västra Argentina; 935 000 invånare (2010).
 2. Mentana

  Mentana, stad ca 20 km nordöst om Rom.
 3. meningsbyggnad

  meningsbyggnad, en menings uppbyggnad av en eller flera satser; även den del av syntaxen som reglerar detta.
 4. menora

  menora, mēnōra, ljusstake.
 5. mensur

  mensur, äldre benämning på kärl av olika form för uppmätning av vätskevolymer.
 6. meno

  meno, musikterm, använd i sammansättningar som meno mosso ’mindre snabbt’ eller meno forte ’mindre starkt’.
 7. mende

  mende, ett mandetalande folk i södra Sierra Leone, en del lever även i Liberia (39 000) och i Guinea (2 200).
 8. menanglevirus

  menanglevirus, virus i familjen paramyxovirus som 1997 i Australien orsakade missbildningar och abort hos dräktiga svin, och feber och influensaliknande symtom hos människor som var i kontakt med svinen.
 9. Menaichmos

  Menaichmos (grekiska Menaichmos), grekisk matematiker verksam under 300-talet f.Kr., elev till Eudoxos och vän till Platon.
 10. mensalhemman

  mensalhemman, hemman som under medeltiden jämte prästgården anslogs till sockenprästens underhåll.