1. stanna

  stann`a verb ~de ~t ORDLED: stann-ar SUBST.: stannande
  Svensk ordbok
 2. bra

  1bra adj., komp. bättre [bät´-], superl. bäst
  Svensk ordbok
 3. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok
 4. ämne

  äm`ne subst. ~t ~n ORDLED: ämn-et
  Svensk ordbok
 5. värld

  värld [vä´rd] subst. ~en ~ar ORDLED: värld-en
  Svensk ordbok
 6. röra

  2rö`ra verb rörde rört, pres. rör ORDLED: rör-de SUBST.: rörande (till 1,2,5 och 6); rörelse (till 2)
  Svensk ordbok
 7. tid

  tid subst. ~en ~er ORDLED: tid-en
  Svensk ordbok
 8. vara

  4va`ra verb var varit, pres. är, pres. konjunktiv vare, pret. konjunktiv vore ORDLED: var-it
  Svensk ordbok
 9. mål

  mål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mål-et
  Svensk ordbok
 10. se

  se verb såg sett, pres. ser SUBST.: seende
  Svensk ordbok