1. mentalhygien

  mentalhygien, åtgärder som syftar till att bibehålla eller stärka psykisk hälsa med särskild tonvikt på att förebygga allvarligare störningar eller insjuknande, t.ex. genom att undvika stress, lära sig bemästra kriser och konflikter och utveckla goda medmänskliga relationer.
 2. meniskektomi

  meniskektomi, meniscectomia , ectomia menisci, avlägsnande av hela menisken i knäet eller, numera vanligare, del av skadad menisk.
 3. Menderes

  Menderes, tre floder i västra Turkiet, vilka mynnar i Egeiska havet.
 4. Mentuhotep

  Mentuhotep (även Montuhetep), namn på egyptiska faraoner av 11:e dynastin (ca 2130–1991 f.Kr.).
 5. mentor

  mentor, uppfostrare, lärare; i nyare språkbruk särskilt den äldre, erfarne chef som på företagsledningens uppdrag vägleder en eller flera yngre medarbetare i deras personliga och professionella utveckling.
 6. mentalstimulering

  mentalstimulering, verklighetsorientering, metod att förbättra psykiska funktioner hos dementa.
 7. menig

  menig, obefordrad soldat, ofta som motsats till befäl.
 8. Menyanthes

  Menyanthes, det vetenskapliga namnet på ett släkte vattenklöverväxter med en art, vattenklöver.
 9. Mendelejevryggen

  Mendelejevryggen, djuphavsrygg i Norra ishavet.
 10. Menorah

  Menorah, judisk tidskrift, utgiven sedan 1971 av Förenade Israelinsamlingen i Stockholm.