1. John Maynard Keynes

  Keynes, John Maynard, från 1942 Baron Keynes of Tilton (Lord Keynes), född 5 juni 1883, död 21 april 1946, brittisk nationalekonom, son till John Neville Keynes.
 2. Astrid Lindgren Memorial Award

  Astrid Lindgren Memorial Award, ALMA, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, internationellt pris som årligen tilldelas ett författarskap eller en organisation med inriktning på barn- och ungdomslitteratur i Astrid Lindgrens anda.

 3. Walt Whitman

  Whitman, Walter ( Walt), 1819–92, amerikansk författare.
 4. socialpolitik

  socialpolitik, direkta eller indirekta statliga åtgärder för att tillförsäkra enskilda individer drägliga levnadsförhållanden, ”välfärd”, eller med andra ord för att lösa eller förebygga sociala problem.
 5. vittnespsykologi

  vittnespsykologi, den del av rättspsykologin (forensisk psykologi) som studerar faktorer vilka kan påverka riktigheten och fullständigheten, dvs. tillförlitligheten, i ett vittnesmål.
 6. TV-mottagare

  TV-mottagare, televisionsmottagare, tevemottagare, TV-apparat, apparat för mottagning av ljud- och bildsignaler från marksändare, kabelnät och satelliter.
 7. koenzym

  koenzym, molekyl som i vissa fall behövs för att ett enzym skall kunna katalysera en kemisk reaktion.
 8. Ales Bjaljatski

  Bjaljatski, Ales, född 25 september 1962, belarusisk författare och människorättsaktivist, mottagare av Nobels fredspris 2022. 

 9. ekolod

  ekolod, instrument främst avsett för avståndsbestämning i vatten genom akustiska signalers reflexion.
 10. kommunikationsteori

  kommunikationsteori, teori för hur kommunikation går till mellan människor, djur, växter eller apparater.