1. hörna

  hö`rna subst. ~n hörnor ORDLED: hörn-an
  Svensk ordbok
 2. funktionell

  funktionell [-ʃonel´] adj. ~t ORDLED: funkt-ion-ell
  Svensk ordbok
 3. hitta

  hitt`a verb ~de ~t ORDLED: hitt-ar SUBST.: hittande
  Svensk ordbok
 4. valv

  valv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: valv-et
  Svensk ordbok
 5. skön

  1skön adj. ~t
  Svensk ordbok
 6. rum

  1rum´ subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: rumm-et
  Svensk ordbok