1. Mysis

  Mysis, det vetenskapliga namnet på ett släkte pungräkor med arter som i Sverige finns i både sött och salt vatten.
 2. myskbock

  myskbock, Aromia moschata, art i skalbaggsfamiljen långhorningar.
 3. myskmåra

  myskmåra, Galium triflorum, art i familjen mårväxter.
 4. Mysticeti

  Mysticeti, det vetenskapliga namnet på underordningen bardvalar.
 5. Mysore

  Mysore , Maisūr, tidigare hinduiskt furstendöme i södra Indien.
 6. Mysore

  Mysore, Maisūr, stad i delstaten Karnataka i södra Indien; 887 400 invånare (2011).
 7. myskanka

  myskanka, barbarieand, tamform av myskand, domesticerad i Syd- och Centralamerika före 1400-talet.
 8. myskgräs

  myskgräs, Hierochloë , släkte gräs med 15 arter fleråriga stråväxter i tempererade och kalla trakter samt i tropiska bergstrakter.
 9. myst

  myst, pluralis myster, benämning på person som är invigd i en mysteriekult.
 10. Mystacocarida

  Mystacocarida, det vetenskapliga namnet på en klass kräftdjur.