1. Mystacocarida

  Mystacocarida, det vetenskapliga namnet på en klass kräftdjur.
 2. mysterieskåp

  mysterieskåp, senmedeltida altarskåp från Flandern, kännetecknade av att skulpturframställningar i corpus är mycket figurrika och utformade på ett sätt som tyder på ett inflytande från mysteriespelen.
 3. myska

  myska, växtart, se myskmadra.
 4. Myssjö

  Myssjö, f.d. församling i Bergs kommun, Jämtland (Jämtlands län).
 5. myskmullvad

  myskmullvad, annat namn på arten desmanråtta.
 6. unio mystica

  unio mystica (lat., ’hemlighetsfull förening’, se union och mystik), mystisk-religiös erfarenhet, se enhetsupplevelse.
 7. judisk mystik

  judisk mystik, se kabbala.
 8. mysa

  my`sa verb myste myst, pres. myser ORDLED: mys-er SUBST.: mysande, mysning
  Svensk ordbok
 9. mysig

  my`sig adj. ~t ORDLED: mys-ig
  Svensk ordbok
 10. myskhjort

  mys`khjort subst. ~en ~ar ORDLED: mysk--hjort-en
  Svensk ordbok