1. islam

  islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 2. absid

  absid är en utbyggnad i ena änden av en kyrka.
 3. nischglaciär

  nischglaciär, glaciär som ligger i en skålformad nisch, s.k. cirque, som eroderats ut högt upp på en brant bergssluttning.
 4. musslor

  musslor, Bivalvia, klass blötdjur med ca 15 000 nu levande arter i sött, bräckt eller salt vatten.
 5. mihrab

  mihrab är en nisch i en vägg som anger den islamiska böneriktningen till Mekka.
 6. cinerarium

  cinerarium, nisch för gravurna med aska efter en avliden.
 7. bergschrund

  bergschrund, glaciärspricka som utbildas vid kontaktytan mellan en bergvägg och övre delen av en nisch- eller dalglaciär.
 8. australträdkrypare

  australträdkrypare, Climacteridae, familj tättingar med fem arter i Australien och en art på Nya Guinea.
 9. mikronisch

  mikronisch, ekologisk nisch i miniatyr. Mikronischer kan t.ex. vara små vindskyddade ställen i vegetationen, där bl.a. småvuxna växter och djur har sina livsrum i växelverkan med varandra och detaljerna i miljön.
 10. kolumbarium

  kolumbarium, kammare eller annan konstruktion med nischer för förvaring av askurnor.