1. fästelement

  fästelement, gemensam benämning på diverse slag av skruvar, nitar, snäppelement m.m.
 2. hålkanttryck

  hålkanttryck, tryckspänning som uppkommer under överföring av krafter i kontaktytan i ett hål.
 3. diktning

  diktning, tätning av nitade fogar, t.ex. på ångpannor, genom stukning (med hjälp av riktmejsel) av plåtkant mot underliggande plåt.
 4. balansaxel

  balansaxel, lageraxel i ett mekaniskt ur vid vilken balansen (oron) är fäst.
 5. nitförband

  nitförband, förband som sammanfogar plåtar med hjälp av nitar, vanligtvis bestående av ett flertal nitar.
 6. delning

  delning, inom tekniken benämning på den regelbundna delningen av en viss sträcka, t.ex. omkretsen på ett kugghjul eller längden på ett nitförband.
 7. Giovanni Battista Belzoni

  Belzoni, Giovanni Battista, 1778–1823, italiensk äventyrare.
 8. båge

  båge, konstruktionselement inom strukturmekaniken.
 9. laskning

  laskning, hopskarvning av ändarna på t.ex. två bjälkar med hjälp av utanpåliggande skarvstycken, laskar, som spikas, skruvas eller nitas fast.
 10. beslagsornamentik

  beslagsornamentik, dekorationsform som efterbildar ett genombrutet metallarbete, bestående av ett stiliserat bandverk med kraftigt markerade konturer och rullade bandändar, ofta också med spikhuvuden, nitar e.d.