1. Rosie the Riveter

  Rosie the Riveter, under andra världskriget smeknamn på de amerikanska kvinnor som började arbeta i fabriker för att fylla luckorna efter de män som tog värvning samt för att klara av den ökande produktion som krigsrustningen ledde till.
 2. delning

  delning, inom tekniken benämning på den regelbundna delningen av en viss sträcka, t.ex. omkretsen på ett kugghjul eller längden på ett nitförband.
 3. Giovanni Battista Belzoni

  Belzoni, Giovanni Battista, 1778–1823, italiensk äventyrare.
 4. båge

  båge, konstruktionselement inom strukturmekaniken.
 5. laskning

  laskning, hopskarvning av ändarna på t.ex. två bjälkar med hjälp av utanpåliggande skarvstycken, laskar, som spikas, skruvas eller nitas fast.
 6. beslagsornamentik

  beslagsornamentik, dekorationsform som efterbildar ett genombrutet metallarbete, bestående av ett stiliserat bandverk med kraftigt markerade konturer och rullade bandändar, ofta också med spikhuvuden, nitar e.d.
 7. bordläggning

  bordläggning, ett fartygs ytterskal i botten och sidor.
 8. evangelikal

  evangelikal, term som särskilt i USA används om en kristendomstolkning (eller kyrkobildningar) som med rötter i 1700- och 1800-talens väckelserörelser betonar Bibelns auktoritet och tillförlitlighet, nödvändigheten av personlig omvändelse, ett helgat, moraliskt liv och nit för mission och evangelisation.
 9. machete

  machete, huggkniv, vanligen använd vid skogsröjning och plantagearbete i Syd- och Centralamerika.
 10. James Gordon Bennett

  Bennett, James Gordon, 1795–1872, skotsk-amerikansk tidningsman.