1. press

  press, som teknisk term maskin som åstadkommer tryck för pressning.
 2. kromatofor

  kromatofor, pigmentinnehållande cell som förekommer hos de flesta djurarter.
 3. Anna

  Anna, jungfru Marias moder enligt det apokryfiska Jakobsevangeliet, vilket också namnger fadern, Joakim.
 4. Öper

  Öper, Öpir, runristare i Uppland under senare delen av 1000-talet och början av 1100-talet.

 5. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 6. organiska föreningar

  organiska föreningar, mycket stor grupp kemiska föreningar som alla innehåller grundämnet kol.
 7. oorganisk kemi

  oorganisk kemi, läran om kemin för grundämnena och deras föreningar.
 8. covid-19

  covid-19, luftvägssjukdom orsakad av viruset SARS-Cov-2, där förkortningen står för svår akut respiratorisk sjukdom, coronavirus 2.

 9. influensa

  influensa, infektionssjukdom orsakad av influensavirus, en grupp virus i familjen ortomyxovirus.
 10. Myanmar

  Myanmar, Burma, republik i Sydöstasien.