1. Burgund

  Burgund, franska Bourgogne, benämning på historiska regioner och riken i Västeuropa.
 2. stadsbyggnad

  stadsbyggnad, tidigare stadsbyggnads­konst, kunskapen att ordna och gestalta helheten av byggnader, gator och andra stadsrum i tätbebyggelse.
 3. Nancy Wilson

  Wilson, Nancy, 1930–2018, amerikansk sångerska.

 4. Nancy Reagan

  Reagan, Nancy, född Robbins, 1921–2016, amerikansk skådespelerska, gift från 1952 med president Ronald Reagan.

 5. Nancy Mitford

  Mitford, Nancy, 1904–73, brittisk författare.
 6. Nancy Astor

  Astor, Lady Nancy Witcher, född Langhorne, 1879–1964, brittisk politiker (konservativ).
 7. Nancy Newhall

  Newhall, Nancy, 1908–74, amerikansk fotohistoriker, kritiker och författare.
 8. Nancy Kedersha

  Kedersha, Nancy, född 1951, amerikansk biolog, forskare inom cellbiologi vid Harvard Medical School och chef vid enheten för konfokalmikroskopi vid Brigham and Women’s Hospital, Boston, USA.
 9. Nancy Kress

  Kress, Nancy, född 1948, amerikansk författare.
 10. hypnos

  hypnos, ett förändrat medvetandetillstånd (FMT) som kännetecknas av försjunkenhet i en inre verklighet där allt förefaller hända av sig självt och paradoxer fördras med lätthet.