1. e.Kr.

  e.Kr. är en förkortning för efter Kristus.
 2. quo vadis?

  quo vadis? , Domine, quo vadis?, Vart går du, (Herre)? Petrus ställde enligt legenden den frågan när han på flykt undan Neros förföljelser vid Roms stadsport mötte Jesus, som svarade att han var på väg till Rom för att låta sig korsfästas ännu en gång, varefter Petrus återvände och led martyrdöden.
 3. denar

  denar, romerskt silvermynt.
 4. Dioskorides Pedanius

  Dioskorides Pedanius (grekiska Dioskoridēs), verksam under 1:a århundradet e.Kr., grekisk läkare och botanist från Kilikien i sydöstra Anatolien.
 5. Domus aurea

  Domus aurea (latin), kejsarpalats i det antika Rom, se Neros gyllene hus.
 6. Palatinen

  Palatinen (latin Palatinus Mons), en av Roms sju kullar, belägen mellan Forum Romanum, Tibern och Caelius.
 7. damnatio memoriae

  damnatio memoriae, förstörande av minnesmärken.
 8. Rex Stout

  Stout, Rex, 1886–1975, amerikansk författare.
 9. Petronius

  Petronius (Titus eller Gajus Petronius), död 66 e.Kr., romersk författare.

 10. Dezső Kosztolányi

  Kosztolányi, Dezső, 1885–1936, ungersk författare.