1. Drusus

  Drusus d.ä. ( Nero Claudius Drusus), 38 f.Kr.–9 f.Kr., son till Tiberius Claudius Nero och Livia Drusilla; jämför släktartikel Drusus.
 2. latifundium

  latifundium, framför allt i modern litteratur benämning på de storgods som från andra århundradet f.Kr. växte fram i Italien och det expanderande romerska riket.
 3. Lindsey Davis

  Davis, Lindsey, född 1949, brittisk författare.

 4. Rex Stout

  Stout, Rex, 1886–1975, amerikansk författare.
 5. lejon

  lejon, Panthera ­leo, art i familjen kattdjur.

 6. nazism

  nazism, nationalsocialism, politisk rörelse och ideologi som utgjorde idémässig grund för det tyska nazistpartiet NSDAP ( Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) och dess maktperiod 1933–45.
 7. grekisk litteratur och teater

  grekisk litteratur och teater definieras här som grekernas litteratur och teater under antiken; för senare perioder, se Grekland (Litteratur, drama och teater).
 8. romersk konst

  romersk konst, konsten i antikens Rom och i det romerska riket.
 9. Korinthkanalen

  Korinthkanalen, Korintiska kanalen, grekisk kanal som skär av det smala Korintiska näset mellan halvön Peloponnesos och grekiska fastlandet och binder samman Korintiska viken i Joniska havet med Eginabukten av Egeiska havet.
 10. Epaphroditus

  Epaphroditus, död 95 e.Kr., kejsar Neros frigivne sekreterare.