1. Nicaraguakanalen

  Nicaraguakanalen, sjöfartskanal över det centralamerikanska näset mellan Atlanten och Stilla havet med konstruktionsstart 2014.
 2. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.

 3. valuta

  valuta, benämning på ett lands betalningsmedel, till exempel svenska kronor eller brittiska pund.
 4. Centralamerika

  Centralamerika, Mellanamerika, den smala och långsträckta del av Amerika som utgör landförbindelsen mellan Syd- och Nordamerika.

 5. bruttonationalinkomst

  bruttonationalinkomst, BNI, sammanlagda värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period (oftast ett år), justerat för faktorinkomster (löne-, kapital- och företagarinkomster) till/från utlandet.
 6. nicaraguanska

  nicaragua´nska subst. ~n nicaraguanskor ORDLED: nicaragu-an-skan
  Svensk ordbok
 7. nicaraguan

  nicaragua´n subst. ~en ~er ORDLED: nicaragu-an-en
  Svensk ordbok
 8. nicaraguansk

  nicaragua´nsk adj. ~t ORDLED: nicaragu-an-ska
  Svensk ordbok
 9. Human Rights Watch

  Human Rights Watch, oberoende internationell människorättsorganisation som verkar för starkare skydd för mänskliga fri- och rättigheter.

 10. FN:s fredsbevarande styrkor

  FN:s fredsbevarande styrkor, huvudsakligen militära enheter från medlemsländer som frivilligt ställs till FN:s förfogande.