1. Sydossetien

  Sydossetien, område i norra Georgien.

 2. exillitteratur

  exillitteratur, omfattar främst skönlitterära verk av författare som tvingats lämna sitt hemland på grund av rasism eller förföljelse (politisk eller religiös).
 3. september

  september är årets nionde månad i vår kalender.
 4. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.

 5. indianer

  indianer kallas urinvånarna i Amerika, alltså de människor som bodde där innan européerna kom dit i slutet av 1400-talet.
 6. öst

  öst, maktpolitiskt samlingsbegrepp för Sovjetunionen och ett stort antal politiskt, ekonomiskt och militärt samarbetande kommunistpartistyrda stater 1945–90, då det internationella relationsmönstret dominerades av den s.k. öst–västkonflikten.
 7. Reagandoktrinen

  Reagandoktrinen proklamerades av USA:s president Ronald Reagan i ett tal till kongressen i februari 1985.
 8. Managuasjön

  Managuasjön är en sjö i västra Nicaragua.
 9. Mosquitokusten

  Mosquitokusten, Miskitokusten, spanska Costa de Mosquitos, kustslätt vid Karibiska havet i Nicaragua och Honduras.
 10. contras

  contras, förkortning för spanska contrarevolucionarios ’motrevolutionärer’.