1. Torben Huus

  Huus, Torben, 1919–2006, dansk kärnfysiker, professor i fysik vid Niels Bohr-institutet vid Köpenhamns universitet 1960–89.
 2. Nicolaus Steno

  Steno, Nicolaus, latiniserad form av Niels Steensen ( Stensen), född 10 januari 1638, död 26 november 1686, dansk naturforskare, främst berömd för sina insatser inom anatomi, geologi och kristallografi.
 3. Georges Köhler

  Köhler [kø:lɐ], Georges, 1946–95, tysk (tidigare västtysk) immunolog, direktör för Max Planck-institutet för immunologi i Freiburg från 1985.
 4. Finn Methling

  Methling, Finn, 1917–2010, dansk författare.
 5. Kaas

  Kaas, jylländsk adelssläkt, som med sitt vapen, en sparre, tidigast kunnat beläggas med riddaren Jens Nielsen (död tidigast 1322) på Kaas och hans son Jens Kaas (död tidigast 1345).
 6. NORDITA

  NORDITA, Nordisk institut for teoretisk fysik, tidigare Nordisk institut for teoretisk atomfysik, samnordiskt institut grundat 1957 i Köpenhamn i den miljö som byggdes upp kring Niels Bohr.
 7. Johan Ludvig Heiberg

  Heiberg, Johan Ludvig, född 14 december 1791, död 25 augusti 1860, dansk författare; jämför släktartikel Heiberg.
 8. Otto Kofoed-Hansen

  Kofoed-Hansen, Otto, 1921–91, dansk fysiker, professor i reaktorfysik vid Danmarks tekniska högskola 1960–68, seniorfysiker på CERN 1968–76, därefter knuten till det nationella forskningslaboratoriet på Risø och till Niels Bohr-institutet.
 9. César Milstein

  Milstein, César, 1927–2002, argentisk-brittisk kemist och molekylärbiolog, ledare för avdelningen för protein- och nukleinsyrakemi vid molekylärbiologiska laboratoriet i Cambridge.
 10. Nordiska Akvarellmuseet

  Nordiska Akvarellmuseet, museum i Skärhamn på Tjörn, invigt 2000.