1. Niels Barfoed

  Barfoed, Niels, född 1931, dansk författare, kritiker, bl.a. i tidningen Politiken (sedan 1964), och redaktör på tidskriften Vindrosen 1964–68.
 2. Niels Ebbesen

  Niels Ebbesen , död 1340, jylländsk väpnare.
 3. Niels Matthiasen

  Matthiasen, Niels, 1924–80, dansk politiker (socialdemokrat) med kortare avbrott ledamot av Folketinget från 1960, partisekreterare 1961–69, kulturminister under Jens Otto Krag och Anker Jørgensen 1971–73 och från 1975, tillika trafikminister 1975–77 och miljöminister 1977–79.
 4. Niels Hemmingsen

  Hemmingsen, Niels, 1513–1600, dansk teolog. Efter studier för Philipp Melanchthon i Wittenberg blev H. professor i Köpenhamn (i grekiska 1542, i hebreiska 1545, i teologi 1553).
 5. Niels Treschow

  Treschow, Niels, 1751–1833, norsk filosof och politiker. T. var professor i Köpenhamn 1803–13 och tillträdde den första professuren i filosofi vid Kristiania universitet 1813, men lämnade tjänsten efter ett år för politiska uppdrag.
 6. Niels Neergaard

  Neergaard, Niels, 1854–1936, dansk politiker (Venstre) och historiker, stats- och finansminister 1908–09 och 1920–24, finansminister även juli–september 1908, 1910–13 och 1926–29, ledamot av Folketinget 1887–90 och 1892–1932.
 7. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 8. Niels E Nielsen

  Nielsen, Niels Erik, 1924–92, dansk författare.
 9. Niels J Bjerrum

  Bjerrum, Niels Janniksen, född 11 mars 1879, död 30 september 1958, dansk kemist, fil.dr 1908 och docent 1912 vid Köpenhamns universitet, professor vid Veterinær- og landbohøjskolen i Köpenhamn 1914–49.
 10. Niels Skyum-Nielsen

  Skyum-Nielsen, Niels, 1921–82, dansk historiker, professor vid Köpenhamns universitet från 1965.