1. Noaks Ark–Röda korset

  Noaks Ark–Röda korset, stiftelse grundad 1987, som arbetar för att hejda spridningen av HIV och begränsa aidsepidemin och dess negativa konsekvenser för individer, grupper och samhälle.
 2. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 3. Utnapishtim

  Utnapishtim, i det babyloniska Gilgamesheposet benämning på den legendariske överlevaren av syndafloden.
 4. Gubben Noak

  Gubben Noak, Fredmans sång nummer 35 av C.M. Bellman, den mest bekanta av dennes bibelparodiska visor, tryckt i flera skillingtrycksupplagor före 1800.
 5. noanamn

  no`anamn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: noa--namn-et
  Svensk ordbok
 6. noaord

  no`aord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: noa--ord-et
  Svensk ordbok
 7. ark

  ark betyder ibland Noas ark i Bibeln.
 8. förbund

  förbund är ett ord som beskriver förhållandet mellan Gud och människor.
 9. regnbåge

  regnbåge är ett ljusfenomen på himlen som uppkommer när solen lyser genom regn.
 10. Sixtinska kapellet

  Sixtinska kapellet, monumental kapellbyggnad inom Vatikanstaten i Rom, uppförd 1473–81 invid Peterskyrkan av påven Sixtus IV.