1. Obadja

  Obadja, en av de tolv mindre profetböckerna, den minsta i Gamla Testamentet (ett kapitel); profeten Obadja är okänd.
 2. profetböcker

  profetböcker, sexton böcker i Gamla Testamentet som innehåller utsagor av profeter: de tre stora profeterna Jesaja, Jeremia och Hesekiel, de tolv mindre profeterna Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habackuk, Sefanja, Haggai, Sakarja och Malaki samt den apokalyptiske Daniel (se respektive bok och jämför profet).
 3. Tolvprofetboken

  Tolvprofetboken, sammanfattande benämning på de tolv kortare profetskrifterna i Gamla Testamentet, även kallade ”de mindre profeterna”, nämligen Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habackuk, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malaki.
 4. Joel

  Joel, en av de s.k. mindre profeterna i Gamla Testamentet.
 5. Bibeln

  Bibeln, ursprungligen ett ord som betecknar en boksamling, så småningom med betydelsen en samling skrifter som tillmäts speciell auktoritet och helgd.