1. äggledare

  äggledare, ovidukt, hos människan tuba uterina eller salpinx, rör i vilket äggceller transporteras från äggstockarna till livmodern eller hos djur med yttre befruktning till omvärlden.
 2. bioenergetik

  bioenergetik, benämning, införd 1957 av den ungerske biokemisten Albert Szent-Györgyi, på de delar av biokemin och biologin som beskriver hur levande celler tillgodogör sig och utnyttjar energi.

 3. Sydsudan

  Sydsudan är ett land i östra Afrika.

 4. massajer

  massajer, masaier, maasai, ett nilo-saharisktalande folk i södra Kenya (840 000) och norra Tanzania (300 000).
 5. evangelist

  evangelist, benämning på den som enligt traditionen författat något av Nya Testamentets evangelier: Matteus, Markus, Lukas respektive Johannes.
 6. jättemyrslok

  jättemyrslok, stor myrslok, Myrmecophaga tridactyla, art i däggdjursfamiljen myrslokar.
 7. getingar

  getingar, Vespoidea, överfamilj (eller ibland familj, Vespidae) i insektsordningen steklar.
 8. valross

  valross, Odobenus rosmarus, den enda arten i sälfamiljen valrossar ( Odobenidae).
 9. Plejaderna

  Plejaderna, Sjustjärnorna, M 45, öppen stjärnhop i stjärnbilden Oxen.
 10. ciliater

  ciliater, flimmerdjur, infusionsdjur, infusorier, Ciliophora, stam protozoer som omfattar mer än 7 000 arter.