1. tomte

  tomte, gestalt i folktron.
 2. buddhistisk filosofi

  buddhistisk filosofi, filosofi som utgår från en buddhistisk världsbild.
 3. papegojor

  papegojor, Psittacidae, den enda familjen papegojfåglar (ibland betraktas dock kakaduor och loripapegojor som separata familjer, Cacatuidae respektive Loriidae).
 4. Johannes Döparen

  Johannes Döparen, judisk domsprofet och botpredikant.
 5. epitet

  epitet, bestämning till ett huvudord eller ett språkligt kärnled, apposition.
 6. Jihad

  Jihad, al-Jihād, Islamiska Jihad, namn på flera militanta islamistiska grupper, verksamma i bland annat Egypten, Palestina och Libanon.
 7. Sagan om ringen

  Sagan om ringen, The Fellowship of the Ring, första delen av en romansvit i tre delar, The Lord of the Rings (”Härskarringen”), av den brittiske författaren J.R.R. Tolkien, utgiven 1954–55.

 8. antropomorfism

  antropomorfism, föreställningen att en gudom, en demon eller något annat icke mänskligt väsen har människoliknande gestalt (fysisk antropomorfism) eller människoliknande själsliv (psykisk antropomorfism), t.ex. när fablernas djur talar som människor.
 9. drake

  drake, ett i stora delar av världen omtalat fantasidjur som är ödlelikt, jättestort och ofta eldsprutande.
 10. massutdöende

  massutdöende, skeende där representanter för vissa organismgrupper relativt hastigt dör ut.