1. distributionsteori

  distributionsteori, en utvidgning av funktionsbegreppet, av Laurent Schwartz omkring 1945.
 2. beredskapslagring

  beredskapslagring, lagring av importerade och för försörjningen viktiga varor för användning i kris- och krigstid.
 3. Edda

  Edda, benämning på två skilda verk i medeltida isländsk litteratur.
 4. geometri

  geometri, det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner.
 5. grafisk tidtabell

  grafisk tidtabell, järnvägstidtabell i diagramform.
 6. krigets lagar

  krigets lagar, den del av folkrätten som reglerar krigförande och neutrala staters uppträdande i krig och under ockupation.
 7. Vladimir Ivanovitj Dal

  Dal, Vladimir Ivanovitj, 1801–72, rysk författare, lexikograf och etnolog.
 8. elementarkost

  elementarkost, konstgjord, kemiskt definierad kost där de livsnödvändiga näringsämnena proteiner, fett, kolhydrater, vitaminer och spårämnen tillförs i sina grundformer.
 9. Peder Griffenfeld

  Griffenfeld (före adlandet 1671 Schumacher), Peder, född 24 augusti 1635, död 12 mars 1699, greve, dansk statsman.
 10. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.