1. Peder Griffenfeld

  Griffenfeld (före adlandet 1671 Schumacher), Peder, född 24 augusti 1635, död 12 mars 1699, greve, dansk statsman.
 2. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.
 3. ekologi

  ekologi, vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld.
 4. nödvändighetsvara

  nö`dvändighetsvara subst. ~n nödvändighetsvaror ORDLED: nöd-vänd-ig-hets--var-an
  Svensk ordbok
 5. oumbärlig

  o`umbärlig adj. ~t ORDLED: o--um-bär-lig
  Svensk ordbok
 6. fördömelse

  fördöm´else subst. ~n ORDLED: för-döm-els-en
  Svensk ordbok
 7. undgå

  un`dgå verb undgick ~tt, pres. ~r ORDLED: und--går SUBST.: undgående
  Svensk ordbok
 8. nödvändig

  nö`dvändig adj. ~t ORDLED: nöd--vänd-ig
  Svensk ordbok
 9. konst

  konst [kån´st] subst. ~en ~er ORDLED: konst-en
  Svensk ordbok