1. rhyton

  rhyton, forntida tratt- eller hornformat kärl av metall eller keramik, avsett för dryckesoffer och ofta utformat som ett djurhuvud.
 2. Söderbergelektrod

  Söderbergelektrod, inom elektrotekniken en kontinuerlig, självbakande elektrod för ljusbågeugnar, uppfunnen 1917 av den svensk-norske ingenjören Carl Wilhelm Söderberg (1876–1955).
 3. lufttankning

  lufttankning, påfyllning av ett flygplans bränsleförråd under flygning.
 4. påtår

  på`tår subst. ~en ~ar ORDLED: på--tår-en
  Svensk ordbok
 5. tretår

  tre`tår subst. ~en ~ar ORDLED: tre--tår-en
  Svensk ordbok
 6. Atlanten

  Atlanten, den ocean som skiljer Europa och Afrika från Amerika.