1. paratax

  paratax, samordning eller sidoordning av satser eller andra uttryck.
 2. paratyfus

  paratyfus, äldre benämning på paratyfoid.
 3. paratyreoidea

  paratyreoidea, glandula parathyreoidea, detsamma som bisköldkörtel.
 4. paratyfoid

  paratyfoid, äldre benämning paratyfus, infektionssjukdom hos människa orsakad av bakteriearten Salmonella paratyphi.
 5. parat

  para´t adj., neutr. ~ ORDLED: par-at
  Svensk ordbok
 6. para-

  para-, par-, förled med betydelsen ’vid’, ’längs med’, ’mot’, ’bortom’ m.m., t.ex. paranormal ’som är utanför det normala’.
 7. paratyp

  paratyp, typexemplar som kan väljas jämte holotypen då en organism beskrivs som ny för vetenskapen.
 8. parathormon

  parathormon, detsamma som paratyreoideahormon.
 9. paratuberkulos

  paratuberkulos, detsamma som Johnes sjukdom, en infektionssjukdom hos idisslare.
 10. paration

  paration, organisk tiofosforsyraester av nervgastyp, använd som insekticid.