1. paratyreoideahormon

  paratyreoideahormon, parathormon , PTH, peptidhormon från bisköldkörtlarna vilket i samverkan med D-vitamin reglerar kalciumhalten i blodet.
 2. parathyreoidea

  parathyreoidea, glandula pa­ra­thyreoidea, detsamma som paratyreoidea, bisköldkörtel.
 3. paratyreopriv

  paratyreopriv, medicinterm: som orsakas av brist på bisköldkörtelhormon (paratyreoideahormon).
 4. par

  par, resultat (antal slag) i golf som en skicklig spelare efter felfritt spel högst bör använda på respektive hål.
 5. parad

  parad, uppställning av militär trupp med mönstring eller förbimarsch under högtidliga former, varvid förbandets fana eller standar förs.
 6. Lee Hsien Loong

  Lee Hsien Loong, född 1952, singaporiansk politiker, premiärminister sedan 2004. 

 7. paratyfus

  paratyfus [pa`- äv. -ty´-] subst. ~en ORDLED: para--tyf-us-en
  Svensk ordbok
 8. paratax

  paratax´ subst. ~en ORDLED: para-tax-en
  Svensk ordbok
 9. paratyfoid

  pa`ratyfoid subst. ~en ORDLED: para--tyfo-id-en
  Svensk ordbok
 10. parataktisk

  paratak´tisk adj. ~t ORDLED: para-takt-isk
  Svensk ordbok