1. parad

  parad, avvärjande insats (motåtgärd) mot angrepp i idrotter som boxning, brottning och fäktning.
 2. parad

  parad, uppställning av militär trupp med mönstring eller förbimarsch under högtidliga former, varvid förbandets fana eller standar förs.
 3. pares

  pares, medicinsk term för ofullständig eller fullständig förlamning, med partiell eller total oförmåga till viljemässig muskelaktivering.
 4. kromosom

  kromosom är en struktur som finns i celler och som innehåller arvsmassa, alltså gener.

 5. pars pro toto

  pars pro toto, oegentligt uttryck där helheten betecknas av en däri ingående del, t.ex. ”en flicka på sjutton vårar”.
 6. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 7. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring i klimatsystemet som manifesteras i egenskaper som medeltemperatur, nederbördsfördelning och havsnivåer.

 8. Rosa Parks

  Parks, Rosa, 1913–2005, amerikansk medborgarrättsförkämpe.

 9. antikropp

  antikropp, immunglobulin, protein som produceras av kroppens immunförsvar och som har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen, antigener.
 10. insekter

  insekter, Hexapoda, överklass i stammen leddjur.