1. sarkofag

  sarkofag, ursprungligen en likkista av kalksten som ansågs förtära den döda kroppen.
 2. regression

  regression, statistisk term för ett samband mellan en (respons)variabel och en eller flera förklarande variabler.
 3. primus inter pares

  primus inter pares, den främste bland likar.
 4. pars pro toto

  pars pro toto, oegentligt uttryck där helheten betecknas av en däri ingående del, t.ex. ”en flicka på sjutton vårar”.
 5. trollsländor

  trollsländor, Odonata, ordning insekter som har världsvid utbredning och omfattar cirka 5 000 arter, varav 72 i Sverige.

 6. Djingis khan

  Djingis khan, Tjinggis khan, egentligen Temüdjin, född 1155, 1162 eller 1167, död 18 augusti 1227, mongolisk härskare och erövrare.
 7. allitteration

  allitteration, bokstavsrim, stavrim eller uddrim.
 8. progressiv supranukleär pares

  progressiv supranukleär pares, Steele–Richardson–Olszewskis syndrom, degenerativ hjärnsjukdom med okänd orsak.
 9. tornseglare

  tornseglare, äldre namn tornsvala, Apus apus, art i fågelfamiljen seglare.
 10. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.