1. språksociologi

    språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

  2. Demokritos

    Demokritos från Abdera, ca 460–ca 370 f.Kr., grekisk materialistisk filosof, jämte Leukippos den viktigaste företrädaren för den antika atomteorin (jämför atomlära).
  3. pars pro toto

    pars pro toto, oegentligt uttryck där helheten betecknas av en däri ingående del, t.ex. ”en flicka på sjutton vårar”.
  4. Amazonfloden

    Amazonfloden, portugisiska Rio Amazonas, spanska Río Amazonas, flod i Sydamerika, världens största avseende såväl längd som vattenrikedom.
  5. konkurrens

    konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
  6. leddjur

    leddjur, Arthropoda, stam ryggradslösa djur som omfattar insekter, mångfotingar, kräftdjur, palpkäkar (dvs. spindeldjur m.fl.) samt de nu utdöda trilobitartade leddjuren.
  7. energiflöde

    energiflöde, i ekologisk mening den i huvudsak organiska, energirika substansens omvandlingar och nedbrytning inom ett ekosystem eller vid transport mellan olika ekosystem.
  8. meänkieli

    meänkieli, tidigare benämnd tornedalsfinska, ett språk som talas i svenska Tornedalen och Malmfälten.
  9. allel

    allel, en av två eller flera alternativa former av en gen (arvsanlag).
  10. stjärna

    stjärna är ett väldigt klot av gas som lyser.