1. parat

  para´t adj., neutr. ~ ORDLED: par-at
  Svensk ordbok
 2. paratyfus

  paratyfus [pa`- äv. -ty´-] subst. ~en ORDLED: para--tyf-us-en
  Svensk ordbok
 3. paratax

  paratax´ subst. ~en ORDLED: para-tax-en
  Svensk ordbok
 4. paratyfoid

  pa`ratyfoid subst. ~en ORDLED: para--tyfo-id-en
  Svensk ordbok
 5. parataktisk

  paratak´tisk adj. ~t ORDLED: para-takt-isk
  Svensk ordbok
 6. para sig

  pa`ra sig verb parade parat ORDLED: par-ar SUBST.: parande, parning
  Svensk ordbok
 7. parad-

  para`d- förled ORDLED: par-ad--
  Svensk ordbok
 8. pares

  pare´s subst. ~en ~er ORDLED: par-es-en
  Svensk ordbok
 9. parig

  pa`rig adj. ~t ORDLED: par-ig
  Svensk ordbok
 10. par

  2par subst., ingen böjning
  Svensk ordbok