1. parafasi

  parafasi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: par-afas-in
  Svensk ordbok
 2. parodontit

  parodonti´t subst. ~en ~er ORDLED: par-odont-it-en
  Svensk ordbok
 3. paranöt

  pa`ranöt subst. ~en ~ter ORDLED: para--nöt-en
  Svensk ordbok
 4. parvis

  pa`rvis adv. ORDLED: par-vis
  Svensk ordbok
 5. parasömn

  pa`rasömn subst. ~en ORDLED: para--sömn-en
  Svensk ordbok
 6. paradexempel

  para`dexempel subst. paradexemplet, plur. ~, best. plur. paradexemplen ORDLED: par-ad--ex-empl-et
  Svensk ordbok
 7. cp

  cp [se`pe] substantivisk förk.
  Svensk ordbok
 8. parsa

  pa`rsa verb ~de ~t ORDLED: pars-ar SUBST.: parsande, pars(n)ing
  Svensk ordbok
 9. paradmålning

  para`dmålning subst. ~en ~ar ORDLED: par-ad--mål-ning-en
  Svensk ordbok
 10. paralytisk

  paraly´tisk adj. ~t ORDLED: para-lyt-isk
  Svensk ordbok