1. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 2. Sarah Sjöström

  Sjöström, Sarah, född 1993, simmare.

 3. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 4. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.

 5. Främre Orienten

  Främre Orienten, Främre Asien , geografisk benämning på Sydvästasien, ett arv från en tid när det för européer föreföll självklart att betrakta Europa som världens centrum (jämför Orienten).

 6. qat

  qat, annan namn för växtarten kat.
 7. Djibouti

  Djibouti, stat på nordsidan av Afrikas horn, östra Afrika.

 8. nationaldag

  nationaldag, en nations gemensamma, årliga högtidsdag, som regel till minne av en betydelsefull historisk händelse.

 9. Arabiska halvön

  Arabiska halvön, arabiska al-Jazīra­ al-˙Arabiyya, halvö i sydvästra Asien; ca 3 miljoner km2 (världens största), 67 miljoner invånare (2010).

 10. bruttonationalinkomst

  bruttonationalinkomst, BNI, sammanlagda värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period (oftast ett år), justerat för faktorinkomster (löne-, kapital- och företagarinkomster) till/från utlandet.